برای زبان آموزان عزیزی که تمایل به دادن آزمون های کتاب 400 Must have Words for the TOEFL را دارند آزمون های استانداردی را قرار داده ایم تا بتوانند با شرکت در آنها میزان تسلط خود بر این واژگان را بسنجند. 

در صورتیکه نام کاربری و رمز عبور ندارید میتوانید بصورت آنلاین خریداری نمائید

برای خرید نام کاربری و رمز عبور کلید نمائید

 

درس 1 الی 8 کتاب: برای شروع آزمون کلید نمائید

درس 9 الی 16: برای شروع آزمون کلید نمائید

درس 17 الی 24: برای شروع آزمون کلید نمائید

 

درس 25 الی 32: برای شروع آزمون کلید نمائید

درس 33 الی 40: برای شروع آزمون کلید نمائید