مطالب

 

مشتریان محترم برای پرداخت هزینه های خدمات می توانند از هر یک از روش ها که برایشان راحت تر میباشد اقدام به پرداخت نمایند:

1. واریز مبلغ از طریق درگاههای پرداخت موجود در سایت: با داشتن کارت شتاب می توانید هزینه را از طریق درگاه پرداخت نمائید. (نحوه پرداخت با کارت شتاب)

2. حواله مبلغ فاکتور به یکی از حسابهای اعلامی:

بانک

شماره حساب

شماره کارت

  ملت

1694258510

6104337212173155

   صادرات

0103076121000

6037691128241940

 سامان

930570016558361

6219861007545592

 

 

 

 

 

 

 

بعد از پرداخت وجه از طریق روشهای اعلام شده، در صورتیکه رسید پرداخت را تا 5 ساعتبعد از پرداخت دریافت نکردید با ما تماس بگیرید